Footer Text: Lorem ipsum dolor
Button Text 1 Button Text 2 Button Text 3 Button Text 6 Button Text 4 Button Text 5
Een herinnering aan de Goede Herderkerk Actueel Stichting Geschiedenis Gastenboek Vrijwilligers Sponsors
Stichting Goede Herder Kapel
De Goede Herder Kapel Laren
Bouw en inwijding Goede Herder Kerk Op 26 december 1955 vond de eerste steenlegging plaats voor de nieuwe R.K. kerk aan het Zevenend. Even werd er nog getwijfeld of het wel door zou kunnen gaan vanwege de regen. De beslissing om de plechtigheid door te laten gaan werd genomen omdat zowel de zilveren troffel, de gedenksteen als de oorkonde, welke ingemetseld zou worden, de datum van 26 december droegen.
Lees verder
Marinus Jan Granpré Molière  (Oudenbosch 1883-1972 Wassenaar) Architect Goede Herder Kerk Architect en stedenbouwer Marinus Jan Granpré Molière was van 1924 tot 1953 hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft. Zijn visie was dat de functie van een gebouw duidelijk terug te zien moest zijn in de vorm en dat het gebouw tevens gebaseerd was op universele normen en waarden. Hij vond dit terug in de traditionele plattelandsbouw met zijn grote, heldere bouwvolumen, gevormd door gesloten bakstenen muren en hoge daken. Ook de Romaanse kerk beantwoordde aan zijn ideaal. De kring rond Granpré Molière werd bekend als de Delftse School, een stroming die tegenwicht vormde voor het Nieuwe Bouwen.
Het sluiten van de deuren De Goede Herderkerk is gebouwd omdat men in de veronderstelling was dat de Larense eng bebouwd zou worden. Een groei van Laren bleef echter uit en het dorp vergrijsde sterk. Het aantal kerkgangers liep bovendien flink terug. Het aanhouden van twee kerkgebouwen bleek hierdoor een onmogelijke taak. In april 1984 besloot het kerkbestuur daarom een gebouw af te stoten. De keus viel op de Goede Herderkerk.
Lees verder
De sloop van de Goede Herder Kerk Via de projectontwikkelaar van de huidige woningen op de plek van de Goede Herderkerk, ontvingen we foto’s van de sloop van de kerk. Het zijn geen leuke beelden, maar wel de werkelijkheid. Sloper Veltmeijer uit Hilversum is in januari 1991 begonnen met het afbreken van de kerk
Lees verder
De herder in Laren De Oudste documenten die een kijk geven op de sociale toestanden in het Gooi, de schaar- en boschbrieven van de erfgooiers, tonen aan dat Laren in de middeleeuwen een herdersdorp was. De tweede schaarbrief, van de 3e mei 1442, kent het recht van schapen te weiden op de gemeenschappelijke heide uitsluitend toe aan Laren en Hilversum.
Lees verder
28 jaar Goede Herderkerk De kerk heeft uiteindelijk dienst gedaan van 21 november 1956 t/m 8 juli 1984. In deze tijd zijn vele grote en kleine stukjes geschiedenis geschreven. Zo is de scouting Maggy Lekeux ontstaan uit deze kerk, heeft Mgr. De Wit een pontificaal lof gecelebreerd, is het kerkkoor en de Schola van de Goede Herder onder leiding van de heer Frans Dijkman opgericht en zijn er vele Laarders gedoopt, getrouwd en berouwd.
Lees verder
Heeft u aanvullingen, foto’s of opmerkingen m.b.t. de website: info@goedeherderkapel.nl
Van alternatieven tot sloop Na het sluiten van de deuren is er twee jaar intensief gezocht naar een alternatieve invulling voor de Goede Herderkerk. Er zijn een aantal voorstellen onderzocht, van streekarchief tot HAT-eenheden. Het meest uitgewerkte plan kwam van de drie architecten Jean-Paul Kerstens, Freek Claessens en Hans Erdmann. Dit idee is zelfs voorgesteld bij het college van Burgemeester en Wethouders en de commissie Welzijn van Laren. Lees het verhaal voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing tot sloop van de Goede Herderkerk.
Lees verder
Foto’s van Laarders Aan de oproep in de Laarder Courant De Bel met betrekking tot het sturen van foto’s van de Goede Herder Kerk, hebben een aantal Laarders spontaan gehoor gegeven. Het bestuur heeft foto’s ontvangen van de  koster de heer Lam en van een aantal echtparen die in de Goede Herderkerk zijn getrouwd. Heeft u ook leuke foto’s voor onze website? Mail ze dan naar info@goedeherderkapel.nl of breng ze langs/stuur ze op naar Nel Marjoor-Smit, Zevenend 32 in Laren
Lees verder
De verdeling van de Goede Herder Kerk Een aantal onderdelen van de Goed Herderkerk zijn nog steeds in gebruik of doen op een andere wijze dienst. Zo is in het kindermonument op het St. Jans Kerkhof het mozaïek dat boven de hoofdingang van de Goede Herderkerk was aangebracht verwerkt. De kleine luidklok hangt in een door Gert Vos ontworpen klokkenstoel in de voortuin van Johanneshove. De klok wordt nog steeds geluid bij aankondigingen van de misvieringen in Johanneshove.
Lees verder