Footer Text: Lorem ipsum dolor
Button Text 1 Button Text 2 Button Text 3 Button Text 6 Button Text 4 Button Text 5 Een herinnering aan de Goede Herderkerk Actueel Stichting Geschiedenis Gastenboek Vrijwilligers Sponsors
Stichting Goede Herder Kapel: bankrekeningnummer NL 28 INGB 000 72 63 652
De Goede Herder Kapel Laren
Sponsors van de Kapel De Goede Herder Kapel is gebouwd door dertien Larense bedrijven. Alle arbeid is door deze vrijwilligers gratis verricht. Alleen de materialen zijn betaald. Daarom heeft de Stichting Goede Herder Kapel Laren gezocht naar sponsors om de bouwmaterialen te kunnen bekostigen. Het project heeft een totale begroting van € 26.850,-- ten behoeve van de materialen voor de bouw van de kapel en de tuinaanleg er omheen.  Vanuit het coöperatieve fonds van de Rabobank Noord Gooiland werd een bedrag van € 2.828,-- geschonken. De leden van de Stichting hebben deze cheque woensdag 16 juni 2010 in ontvangst genomen. Van het Skanfonds uit Hilversum heeft de Stichting € 3.000,-- mogen ontvangen. Het Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed. Hiernaast staan de sponsors van de bouw van de Goede Herder Kapel.
Word ook Vriend van de Goede Herderkapel Na realisatie van de Goede Herder Kapel zal de stichting zorg dragen voor het onderhoud van het monument en de beplanting er om heen. Ook hiervoor geldt dat de arbeid op vrijwillige basis wordt uitgevoerd en alleen de benodigde materialen en groenonderhoud bekostigd dienen te worden. Voor € 10,-- per jaar bent u reeds Vriend van de Goede Herder Kapel. Meldt u aan via: info@goedeherderkapel.nl   Het banknummer is: NL 28 INGB 000 72 63 652 ten name van Stichting Goede Herder Kapel Laren, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Financieel steunen Word lid voor € 10,-- per jaar!
Bestel een Goede Herder pannenkoek
Parochie R.K. St. Jan-Goede Herder Laren